2018 - 2019 BOARD OF MANAGEMENT COMMITTEE – 执行委员会

The Singapore Cycle & Motor Traders’ Association
Board Of Management Committee
2018 - 2019Hon. President : Mr Ong Hock Siang
: Mr Low Chee Meng
Trustees: : Mr Ong Hock Siang    
: Mr Tan Seong Kok
: Mr Tan Bock Huat
: Mr Ong Hock Soon
: Mr Low Chee Meng
 
Legal Advisers : Mr Lie Kee Pong
Public Accountant : Philip Liew & Co
 
Immediate Past President : Tan Seong Kok
President : Tye Soon Limited   Ong Huat Yew
Vice President (1) : Min Ghee Auto Pte Ltd   Tan Bock Huat
Vice President (2) : Leeco Pte Ltd   Ong Thiam Swie
Honorary Secretary : Warta International Corporation   Ong Eng Bing
Assistant : Concorde Auto Accessories (S) Pte Ltd   Wong Kam Wan
Treasurer : Teck Guan Motor Supply Co Pte Ltd   Ong Chee Heong
Asistant : Kee Beng Filters (S) Pte Ltd   Ng Chai Kee
Social Officer : Spare-Parts Zone Pte Ltd   Neo Chee Eng
Assistant : NUK Auto Parts Pte Ltd   Lim Tze Wei
Corespondence Officer : Ong Ban Hong Leong Pte Ltd   Ong Eng Tong
Assistant : Xinzhong Autoparts LLP   Yap Swee Kee
Welfare Officer : Komura Trading Co   Koh Geak Ling
Assistant : Hwa Yew Auto Pte Ltd   Ng Sing Khoon
Sports & Recreation Officer : Jurid Enterprise Pte Ltd   Ong Mun Wah
Assistant : Chin Hon Motor & Trading Pte Ltd   Lee Chin Hon
Internal Auditor : Dafong Trading Pte Ltd   Tay Kek Eng
Unico Motor Pte Ltd   Sng Cheng Hai
Supervisory Com. Chairman : Mandarin Auto Pte Ltd   Hong Mong Hwa
Assistant : Eversure Motor Pte Ltd   Lim Soon Ann
Supervisory Com. Members : International Bearings Pte Ltd   Ng Kian Seng
: Min Seng Auto Pte Ltd   Lim Hua Min
: SLS Bearings (S) Pte Ltd   Tan Tiong Seng
: Tanly Motor Pte Ltd   Tan Hong Kiem
: Chop Hock Hong   Ee Yuan Swee
Committee Members : Pacific Autocom Enterprise Pte Ltd   Lee Meng Eng
: Thian Seng Motors Pte Ltd   Tan Seng Chuan
: Autoacc Trading Pte Ltd   Low Chee Meng
: Fong Tat Motor Co Pte Ltd   Tan Seong Kok
: Greatway Engineering Pte Ltd   Yeh Hock Yew
: Chop Aik Huat   Ong Lay Khoon
: Connald Motor Pte Ltd   Hong Boon Chong
: Eng Soon Auto Pte Ltd   Ng Sean Huat
: Goldenlink Auto Pte Ltd   Teh Boon Ling
: New Link Auto Trading Pte Ltd   Ng Kiam Kiat
: Sim Khee Enterprises Pte Ltd   Sim Mong Heng
: Hup Leck Auto Part Co Pte Ltd   Seah Boon Hua
: Yong Sheng Auto Pte Ltd   Tee Yong Wang
: Chip Yew Co Pte Ltd   Tay Eng Huat
: Union Auto Supply (S) Pte Ltd   Tay Yeow Chong
: State Trading Pte Ltd   Tay Kim Sze


 
新加坡車商公會 (二零一八至二零一九年度职员)


名誉会长 : 王发祥 刘志明
会务顾问 : 王发祥
法律顾问 : 吕纪鹏
会 计 师 : 刘金水会计公司  
信 托 人 : 王发祥 陈昌国 陈睦发 王福顺 刘志明  
前任会长 : 陈昌国  
正会长 : 大顺有限公司   王发祐
副会长(一) : 明义汽车私人有限公司   陈睦发
副会长(二) : 礼高私人有限公司   王天燧
正总务 : 华达国际商行   王勇冰
副总务 : 协和汽车用品(新)私人有限公司   黄金安
正财政 : 得源汽车机件私人有限公司   王志雄
副财政 : 其明滤器(星)私人有限公司   黄财记
正交际 : 顺益私人有限公司   梁之荣
副交际 : NUK AUTO PARTS PTE LTD   林志伟
正文书 : 王万丰隆私人有限公司   王荣栋
副文书 : 新中汽配有限企业   叶瑞祺
正福利 : 高美贸易公司   高介民
副福利 : 华友私人有限公司   黄绳琨
正康乐 : 裕利企业有限公司   王文华
副康乐 : 振峰汽车贸易私人有限公司   李振峰
查 账 : 达丰贸易有限公司   郑玉燕
: 友和汽车私人有限公司   孙清海
正监察主任 : 文华汽车私人有限公司   方文华
副监察主任 : 永安汽车私人有限公司   林顺安
监察委员 : 国际轴承私人有限公司   黄建成
: 民成汽车私人有限公司   林华民
: 新隆成(星)私人有限公司   陈长成
: 陈利汽车私人有限公司   陈丰金
: 福丰号   余源水
执行委员 : 太平企业私营有限公司   李明英
: 天成汽车私人有限公司   陈星全
: 飞达贸易私人有限公司   刘志明
: 丰达汽车私人有限公司   陈昌国
: 宏远机械私人有限公司   叶学耀
: 益发号   王励勤
: 康乐汽车私人有限公司   方文宗
: 营顺机件私人有限公司   黄绳发
: 金联汽配有限公司   郑文麟
: 新联系汽車贸易私人有限公司   黄金吉
: 沈启明企业私人有限公司   沈茂兴
: 合力汽车零件私人有限公司   佘文华
: 荣盛汽车私人有限公司   李荣玩
: 集友私营有限公司   郑荣发
: 友联汽车机件(星)有限公司   郑尧中
: 友邦汽车私人有限公司   郑金梓